about

درباره ما

تاریخچه

وقتی صحبت از پیتزا میشود

نام پیشخوان بیش از همه نامها بیاد میاید.

پیتزا پیشخوان یکی از اولین مبتکران تهیه پیتزا در ایران با بیش از ۴۵ سال سابقه خدمت، هنوز هم استوارتر از همیشه می درخشد.
رستورانی زیبا و دلپسند با آشپزخانه تمام استیل، کاملا پاکیزه و بهداشتی مجهز به جدیدترین تجهیزات مدرن روز همواره آماده پذیرایی از مشتریان گرامی خود میباشد.
غذای مشتریان در حضور دید آنها پخت میگردد و به وضوح به رویت همه می رسد.
پیشخوان با بیش از ۵۰ نوع پیتزا و ساندویچ گرم و سرد آزادی انتخاب بیشتری به شما میدهد.
با توجه به اینکه کیفیت و بهداشت حرف اول را می زند پیشخوان بدون اغراق دوستدار کیفیت و بهداشت میباشد.
پیشخوان دوستدار رابطه صمیمی و دوستانه با مشتریان گرامی خود میباشد.

به امید دیدار